Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden TT Motoren Zwolle B.V.

1. U wordt geacht als een goed huisvader/moeder voor de gehuurde motor zorg te dragen.
2. De motor wordt aan u in huur gegeven met een volle tank benzine en in een technische goede toestand. Controleer dat bij het ophalen.
3. U dient de motor in te leveren met een volle tank, wordt door ons gecontroleerd. Mocht de tank niet vol zijn berekenen wij € 25,- boven op de geschatte brandstofkosten. Er zijn tankstations op de ring Zwolle!
4. Om diefstal te voorkomen wordt u geacht de motor te parkeren op het stuurslot en tevens het bij geleverde schijfremslot op de motor te plaatsen. Zelfs als aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan en de motor wordt toch gestolen dient het eigenrisico aan ons te worden voldaan, zijnde € 750,- of € 2500,- (afhankelijk of u het eigen risico heeft verlaagd). Hierop heeft de later genoemde leeftijds clausule geen invloed.
5. Onder schade wordt verstaan elke beschadiging aan de motor die niet aanwezig was tijdens het halen van de motor. Een krasje is ook een beschadiging! U dient dan ook voor vertrek goed op te letten en onze medewerkers te wijzen op een door u vastgestelde beschadiging. U tekent hiervoor op het huurcontract.
6. Op het huurcontract vermelde kilometerstand dient u te vergelijken met de werkelijk tellerstand.
7. Bij het inleveren wordt als eerste ten alle tijde door ons de huur met u verrekend, daarna wordt bij eventuele schade met de waarborgsom verrekend, wanneer het schade bedrag de waarborgsom overschrijdt wordt het eigen risico aangesproken. De beschadigde delen met een nieuwwaarde van max. € 750,- of zonder verlaging max. €2500,- (het eigen risico), blijven ons eigendom.
8. De schade wordt bij inlevering direct door ons vastgesteld, de schade dient direct voldaan te worden. Ook al denkt u deze te kunnen verhalen. Hieronder valt ook de eventuele schade aan de gehuurde kleding.
9. Mocht de schade zijn ontstaan bij buitensporig of onverantwoord gedrag op de openbare weg, dan stellen wij  u aansprakelijk voor het totale verlies of totale schade aan de motor, welke is ontstaan tijdens dit gedrag. Uw eigen risico, verlaagd of niet, is dan niet van toepassing. De dagwaarde van de motor dient dan aan ons voldaan te worden. Bij eenzijdige ongevallen dient dan ook altijd de politie ingeschakeld te worden. Daar de vaststelling van het bovengenoemde ongevallen in handen is van de politie, zal het proces-verbaal  door ons bij deze gebeurtenissen, altijd door ons worden opgevraagd.
10. U bent tevens aansprakelijk voor de totale schade ook bij total loss als deze is ontstaan op een afgesloten terrein. Het is niet toegestaan de motor te gebruiken op een circuit, voor snelheidswedstrijden en/of  -trainingen en rij(vaardigheids)opleidingen, –cursussen zowel in binnen- als buitenland.
11. De schades ontstaan zoals vermeld onder de punten 9 en 10 worden tevens verhoogd met 25% van de tijd (daghuur) dat de motor niet inzetbaar is of wanneer een nieuwe vervangende motor nog niet inzetbaar is.
12. Bij vaststelling van excessieve slijtage aan b.v. banden, ketting en tandwielen, worden aan u de te vervangen delen inclusief montagekosten in rekening gebracht. Deze worden ook direct met u verrekend bij inlevering. Bij het lekrijden van een of meerdere band(en) worden de kosten van de nieuwe band(en) inclusief de kosten van het omleggen  op u verhaald.
13. Als u wordt bekeurd en de bijbehorende sanctie wordt aan ons gezonden, dient u onmiddellijk, nadat wij u daarvan op de hoogte gesteld hebben deze aan ons te voldoen. Tevens belasten wij u € 7.50 administratiekosten.
14. Leeftijdsclausule. Motoren in de verhuurcategorie C, zal niet worden verhuurd aan personen jonger dan 24 jaar. Echter alleen mogelijk met een extra verhoging van het eigen risico naar € 3000,-. Dit eigen risico is niet te verlagen.
15. De huurkleding (optioneel te huren) welke u gehuurd heeft dienen voor vertrek door u geïnspecteerd te worden op beschadigingen. U dient deze voor vertrek bij een medewerker te melden. Bij schade aan de kleding zullen wij de kosten voor het hestel of vervanging in rekening brengen aan u. Wij verplichten u om een helmuts te dragen als u bij ons een helm huurt. Als u geen helmmuts heeft kunt u die bij ons aanschaffen.
16. Wij houden ons te allen tijde het recht voor iemand te weigeren een motorfiets bij ons te huren.

 

Swipe naar links binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

Haal -en retourtijden
Halen
Retour
Dag Op de dag van te voren een half uur voor sluitingstijd of op de dag zelf om 09.00 uur Uiterlijk een half uur voor sluitingstijd.
Weekend Vrijdag een half uur voor sluitingstijd of zaterdag vanaf 09.00 uur Maandag 09.00-09.30 uur
Zondag Zaterdag 16.30 uur Maandag 09.00-09.30 uur
Midweek Maandag 17.30 uur Vrijdag 09.00-09.30 uur
Week Maandag 09.00 uur Maandag 09.00-09.30 uur

Bij annuleren houden wij de volgende richtlijnen aan. Als u binnen 24 uur voor de gereserveerde datum annuleert dan wordt 100% van het huurbedrag aan u gefactureerd en als u annuleert binnen 48 uur voor de gereserveerde datum krijgt u 50% gefactureerd.

Onze merken